Myndighet

Vi ökar IT-säkerheten
i organisationer

Penetrationstester, sårbarhetsanalyser
säkerhetsutbildningar och regelefterlevnad

Informations- och cybersäkerhet
allt viktigare

Den kraftiga uppgången i cyberkriminaliteten under de senaste åren ställer allt högre krav på de ansvariga för informations- och cybersäkerhet. Offentliga organisationer är en måltavla for cyberkriminella och cyberspionage från främmande makt. Cybersäkerhet är dynamisk och landskapet förändras hela tiden. Dygnet runt, året runt, upptäcks nya sårbarheter som kan utnyttjas av cyberbrottslingar för att utföra attacker. Kommuner och myndigheter har ett krav på att säkerställa en samlad ansats i arbetet med informations- och cybersäkerhet. Många köper sina IT-tjänster från tredje part och underleverantörer har ofta tillgång till deras IT-miljöer. I vissa fall tom från utlandet. Samtidigt visar undersökningar att sårbarhetsanalyser av IT-miljön brister och inte utförs regelbundet.

AIG Cyber Crime Stats

Automatisera cybersäkerhetsarbetet

eBuilder Security erbjuder tjänster som automatiserar arbetet med cybersäkerhet. Webbapplikationer har blivit ett av de vanligaste sätten att göra intrång i datasystem. Med eBuilder Securitys tjänst schemaläggs och automatiseras arbetet med att hålla tätt och inte släppa in cyberbrottslingar i era system. Regelbundna sårbarhetsskanningar minskar dramatiskt risken för intrång. Tjänsten kan kombineras med manuella penetrationstester för att uppfylla kraven i bla. ISO 27001.

Penetration testing supervising

Sårbarhetsanalyser på kran

Sårbarhetsskanning på kran är en ny tjänst från eBuilder Security som låter er spara pengar på licenser och personal. Samtidigt som säkerheten i era webbapplikationer och api:er ökas dramatiskt. Tjänsten innebär att vi schemalägger och automatiserar skanningar av alla era webbapplikationer och api:er. Läs mer om fördelarna nedan.

CISO:s bästa vän

acunetix scan result as table with high, medium and low vulnerabilities

Så snart en skanning är klar, skapas en rapport som ger en direkt överblick över hotbilden just nu. Det ger CISO det verktyg han behöver för att ha kontroll över sin IT-miljö. Den som ansvarar för informations- och cybersäkerheten i organisationen, antingen titeln är CISO, CIO, CTO eller nåt annat, kan direkt ta itu med att undanröja de kritiska hoten mot IT-miljön.

Reducera hoten från dag 1

eBuilder Security helping you reduce the threats over time

Med de automatiska skanningarna på plats, kan ni minska hoten från cyberattacker från dag ett. Risken för cyberattacker fortsätter därefter att minska med tiden. Hoten från cyberattacker förändras hela tiden och dagligen upptäcks nya sårbarheter. När ni köper sårbarhetsskannignar på kran, behöver ni aldrig bekymra er om att det skannas för de senaste sårbarheterna. Våra partners har avdelningar som endast jobbar med att uppdatera mjukvaran för de senaste hoten.

Precision är a och o

vulnerability-overview-report

Det som skiljer en skanner i världsklass från övriga är precision och falska säkerhetslarm (eng. false positives). Precision är viktigt för att hitta alla kritiska sårbarheter i era system. Falska säkerhetslarm skapar förutom en falsk form av trygghet, också stora merkostnader för organisationen. De medför en tung arbetsbörda på utvecklarna och har en negativ effekt på mjukvaru-utveckling, applikationssäkerhet och resultatet.

Hitta in i alla vråer

eBuilder Security Acunetix Scannable SVG

Oavsett vilket system, språk, eller teknologi ni använder, kan ni skanna nästan allting:

  • Singelsidiga applikationer (SPAs)
  • Sajter med mycket Javascript och HTML5 kod
  • Lösenordsskyddade delar av systemen
  • Komplexa strukturer och multinivå formulär
  • Olänkade sidor som de flesta skannrar missar

Inga delar av era system lämnas oskannad eller sårbar.

Minska backloggen

Fix vulnerability with less manual effort

Minska backloggen med automatiserade rutiner som förenklar arbetet och minskar arbetsbördan på utvecklarna.

  • Med Proof-based Scanning undviker ni att slösa tid på falska säkerhetslarm
  • Skapa automatisk rutin för att skapa och tilldela uppgifter till utvecklarna
  • Detaljerad information visar era utvecklare exakt vart de ska gå för att snabbt åtgärda säkerhetsbristerna

Pålitligt verktyg

eBuilder Security Partner Invicti Customers Logos

eBuilder Securitys verktyg för sårbarhetsskanningar är betrodd av mer än 3 400 företag och organisationer över hela världen. Bland dem NASA och U.S. Airforce. När ni köper Acunetix Sårbarhetsskanner på kran, behövs varken dyra licenser eller personal. Ni har alltid tillgång till de senaste uppdateringarna och behöver aldrig bekymra er om att de senaste sårbarheterna omfattas av mjukvaran.

Hur verktyget arbetar

1. Crawla

Verktyget startar från hemsidan. Den bygger en modell av webbapplikationen genom att följa alla länkar och inputs. Den simulerar hur en användare + webb läsare interagerar med applikationen, samt alla delar som är tillgängliga.

2. Skanna

Efter crawlern har byggt en modell av webbapplikatio nen, testas alla sidor och ändpunkter automatiskt för att identifiera alla möjliga sårbarheter.

3. Rapportera

Du kan följa resultatet av skanningen I realtid, medan resultatet av skanningen summeras i rapporten när den är klar. Rapporten kan användas för att efterleva regelverk och som ett verk tyg för ledningen. I tjänsten ingår en rad mallar för olika behov. Tex. för OWASP topp 10 eller för ISO 27001.

4. Åtgärda

Patcha först – exportera Acunetix data till applikationens brandväggen (WAF). Detta låter dig tillfälligt försvara dig mot en attack medan du arbetar med att åtgärda säkerhetsbristen. När säkerhetsbristerna har åtgärdats, kan ni genomföra ny skanning för att säker ställa att sårbarheterna verkligen är borta.

Varför eBuilder Security

ISO 27001

eBuilder Security är certifierade enligt ISO 27001 – den högsta standarden för informationssäkerhet.

Säkerhetsklassade datacenter

I tjänsten ingår lagring av rapporter i eBuilder Securitys säkerhetsklassade datacenter med säkerhetsklassad personal. Datacentret är baserat i Stockholm och skyddas av den svenska berggrunden.

Private hosting

eBuilder Security erbjuder Secure Private Hosting, som ger er en den högsta säkerheten för er data.

Data stannar i Sverige

Rapporter och annan information som rör säkerheten i er IT-miljö är av naturliga skäl väldigt känsliga. Därför är det extra viktigt att sådan information lagras i en säker miljö. eBuilder Security garanterar att all data lagras i Sveriges.

20 år med säkra SaaS lösningar

eBuilder Security är en del av eBuilderkoncernen. eBuilder har genom åren varit
en trogen partner till såväl den offentliga sektorn, som stora globala organisationer.

eBuilder Security Customers
7000
Utförda skanningar
37000
Sårbarheter upptäckta
13700
Kritiska sårbarheter upptäckta
12400
Allvarliga sårbarheter upptäckta
Click to access the login or register cheese