Pentester

Skydda IT-miljön mot intrång

Pentester hjälper er att upptäcka och undanröja säkerhetshål i era nätverk.
pentest icon
pentest icon

Vad är Pentest?

Penetrationstester kan jämföras med att du låser alla dina dörrar och fönster i ditt hus. Därefter hyr du någon som försöker bryta sig in. Skillnaden mellan en vulnerability skanning och en penetrationstest är att den förra till stor del är automatisk och kan schemalägga medan den senare medför mycket manuellt arbete av personer med expertkunskaper inom IT-säkerhet. Läs mer…

ISO 27001

I Annex A of ISO 27001:2013 stadgas:
“Information about technical vulnerabilities of information systems being used shall be obtained in a timely fashion, the organization’s exposure to such vulnerabilities evaluated, and appropriate measures taken to address the associated risk.”
Med reguljära pentester uppfyller din organisation kraven enligt 27001. Uppfylla kraven i ISO är förstås inte det enda syftet med att göra pentester. Skydda er mest affärskritiska data mot intrång är.
abstract blue cyber space with a hand touching the center

Vi hjälper er att stärka cybersäkerheten i er organisation.